Spre deosebire de nceputul anului, cnd estimau o cre?tere a economiei Romniei n 2013 cu 1,6%, n ultima perioad? institu?iile financiare interna?ionale, Guvernul Romniei ?i anali?tii economici au revizuit n urcare aceste estim?ri pn? la procente cuprinse ntre 2 ?i 2,5%. Spre exemplu, Fondul Monetar Interna?ional a mbun?t??it prognoza pentru acest an la 2% ?i la 2,5% pentru anul viitor, pe fondul unor exporturi mai mari ?i al unei produc?ii agricole mai bune dect n 2012. FMI anticipeaz? c? deficitul de cont curent va continua s? se reduc? pn? la 2 - 2,5% din Produsul Intern Brut n acest an, iar infla?ia va sc?dea, urmnd s? intre n intervalul ?intit de Banca Na?ional? a Romniei nainte de finele anului.

?efa misiunii FMI n Romnia, Andrea Schaechter, a declarat c?, n ceea ce prive?te politica fiscal?, Guvernul Romniei este determinat s? realizeze o consolidare fiscal? treptat?. Odat? cu anun?area rectific?rii bugetare, Guvernul ?i-a propus s? ating? un deficit de 2,3% din PIB pe cash ?i de 2,4% pe ESA (Sistemul European de Conturi - n.a.) n acest an, precum ?i un deficit structural de cel mult 1% din PIB pn? n 2015", a afirmat Andrea Schaechter.

Ea a men?ionat c? politica fiscal? va fi sus?inut? de reforme institu?ionale, inclusiv m?suri care s? stimuleze planificarea pe termen mediu, s? dezvolte capacitatea administrativ?, s? accelereze absorb?ia fondurilor europene, s? consolideze administrarea ?i guvernan?a fiscal? ?i s? asigure un control mai bun al arieratelor. ns?, n raportul pe luna septembrie al Economist Intelligence Unit, se estimeaz? c? economia Romniei va nregistra n 2013 o cre?tere de 2,5%, care reflect? situa?ia din zona euro, urmnd ca ritmul de cre?tere s? se accelereze n perioada 2014 2017 la o rat? medie anual? de 4%.

Iar vicepre?edintele B?ncii Europene de Investi?ii, Mihai T?n?sescu, a spus c?, pentru asigurarea cre?terii economice, esen?ial? este absorb?ia fondurilor europene: Noi avem o mare ?ans?, o ?ans? unic? pe care foarte multe alte ??ri nu o au, ?i anume s? putem s? atragem mai mul?i bani europeni, s? putem s? folosim bani de investi?ii ieftini, cum ar fi de exemplu cei de la Banca European? de Investi?ii, s? putem s? folosim resurse pentru proiecte mari, n a?a fel nct ntr-adev?r cre?terea economic? s? poat? s? ating? poten?ialul pe care l are Romnia, de 3-4%. Este posibil acest lucru, este posibil un interval de 2-3 ani de zile de a putea ajunge la acest poten?ial.

n Raportul Economist Intelligence Unit de care am amintit mai devreme se mai spune c? mbun?t??irea absorb?iei fondurilor europeneva contribui la investi?iile n infrastructur?, ceea ce ar putea duce la o cre?tere a poten?ialului exporturilor pe termen mai lung." Romnia a ob?inut 22 miliarde de euro din fonduri structurale de la bugetul Uniunii Europene pentru urm?torul exerci?iu bugetar, 2014 - 2020, fa?? de 20 miliarde de euro pentru actualul exerci?iu bugetar. Romnia va mai primi fonduri pentru agricultur? n valoare de 17,5 miliarde de euro n perioada 2014 - 2020 prin Politica Agricol? Comun?, o cre?tere substan?ial? de la 13,8 miliarde de euro n perioada 2007 - 2013.

Share this post