EnglezaRomână

Facilitati acordate

 • PDF

De la data aderarii la Uniunea Europeana, Romania beneficiaza de sprijin financiar pentru sustinerea dezvoltarii regionale echilibrate, modernizarii infrastructurii de transport si mediu, dezvoltarii rurale, crearii noilor oportunitati de ocupare a fortei de munca, promovarii politicilor sociale care sa duca la cresterea standardului de viata.

Alaturi de Fondurile Structurale europene, exista o serie de ajutoare de stat de care pot beneficia potentialii investitori:

Acordarea de stimulente pentru sprijinirea investitiilor in parcuri industriale, in majoritatea domeniilor de activitate, avand ca principalele masuri :

1. Scutirea de la plata taxelor pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial si reduceri de impozite acordate de administratia publica locala pentru bunurile imobile si terenurile transmise in folosinta parcului industrial;

2. Deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investitiilor realizate in parcul industrial si in situatia in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani;

3. Amanarea pe perioada de realizare a investitiei respective, pana la punerea in functiune a parcului industrial a platii taxei pe valoarea adaugata pentru materialele si echipamentele necesare realizarii sistemului de utilitati din interiorul parcului si amanarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata respective pana la aceeasi data la agentii economici care realizeaza investitia.

Facilitati pentru afacerile stabilite in cadrul Zonelor Libere :

1. Terenuri si spatii oferite in concesiune pentru o durata de maxim 49 ani;

2. Simplificarea procedurilor fiscale, scutirea de plata unor taxe vamale si a impozitelor aferente mijloacelor de transport, marfurior si a bunurilor care se introduc si care se scot din zona libera;

3. posibilitatea schimbarii originii marfurilor, vanzarii acestora in afara regimului de zona libera si tranzitarii marfurilor intre alte zone libere fiind scutita de taxe vamale;

4. Pentru investitiile realizate in zona libera se pot primi ajutoare de dezvoltare regionala in cuantum de 50 % din costurile eligibile ale investitiilor realizate de itreprinderile mari si 65% din costurile eligibile ale investitiilor realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Facilitati pentru afacerile stabilite in zone defavorizate :

1. scutirea de la plata taxelor pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizarii investitiei;

2. scutirea de la plata a taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importa in vederea efectuarii si derularii de investitii in zona si restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate necesare realizarii productiei proprii in zona;

3. scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenta a zonei defavorizate;

4. acordarea din fondurile speciale guvernamentale a unor sume pentru stimularea activitatii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, pentru garantarea creditelor externe si pentru finantarea proiectelor de investitii ale societatilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.

Facilitati pentru Investitii directe cu impact semnificativ in economie :

1. exceptate de la plata taxelor vamale la utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse de software, achizitionate din import si niciodata utilizate, necesare pentru realizarea investitiei;

2. Investitiile noi realizate beneficiaza de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora si se calculeaza in luna in care se realizeaza investitia, numai din punct de vedere fiscal. In situatia in care se realizeaza pierdere fiscala aceasta se recupereaza in urmatorii 5 ani din profitul impozabil.

3. Investitiile realizate beneficiaza de utilizarea amortizarii accelerate;

Facilitati pentru Microintreprinderi

1. Se aplica impozitul pe venit in cota de 3% trimestrial, daca :

 • realizeaza venituri, altele decât cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 • are de la 1 pâna la 9 salariati, inclusiv;
 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;

2. scaderea din impozitul datorat a investitiilor in active amortizabile realizate din profit (firmele de productie si servicii)

Facilitati pentru Intreprinderi mici si mijlocii (IMM):

1. Acces facil la finantare prin Fondul National de Garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii;

2. beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii;

3. Acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/ companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, reducerea sau renuntarea la garantiile solicitate si la modalitatile de plata anticipata pentru consumurile de utilitati si servicii publice, asistenta tehnica gratuita pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice prin programe gestionate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii;

Acordarea de stimulente financiare pentru crearea de noi locuri de munca, aplicabile in cazul angajarii persoanelor cu handicap, somerilor cu varsta de peste 45 ani, absolventilor, elevilor sau studentilor pe perioada vacantelor.

Sprijin financiar prin schemelor de ajutor de stat, urmatoarelor categorii :

 1. realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 5 si 10 milioane euro si creeaza minimum 50 de noi locuri de munca;
 2. realizeaza o investitie initiala cu o valoare intre 10 si 20 milioane euro si creeaza minimum 100 de noi locuri de munca;
 3. realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 20 si 30 milioane euro si creeaza minimum 200 de noi locuri de munca;
 4. realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste 30 milioane euro si creeaza minimum 300 de noi locuri de munca.

Share this post

Ultima actualizare în Joi, 05 Septembrie 2013 21:16

footer-logo

ZONA

 • Descriere sintetica
 • Location (Excellent Location)
 • Communication & Transport
 • Harta
 • Investment potential

Afaceri

 • Sectorul industrial
 • Piata muncii
 • Economia
 • Facilitati acordate
 • Avantaje investitionale

Traiul & Munca

 • Cultura
 • Educatie
 • Costul traiului
 • Distractie
 • Sanatate

Contact

 • Business contact
 • business@zmgb.ro

 • Info contact
 • office@zmgb.ro
You are here AFACERI Facilitati acordate